Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 30 stycznia 2020 r. MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce podpisała umowę o  przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub  rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w  oszczędzanie energii.

Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka. W ramach inwestycji planowana jest budowa ok.  8,5 km sieci wodociągowej.

 

W dniu 30.12.2019 r. MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla  Miasta i Gminy Sokółka”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w  tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do  zagospodarowania odpadów.

Cele priorytetowe przedsięwzięcia to:

 • zminimalizowanie zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na  składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na  środowisko,
 •  sukcesywne wdrażanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a  szczególnie gospodarki odpadami,
 • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do  szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
 • selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu koszt inwestycji to 5 733 539,37 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4  661 414,12  PLN. Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 169 761,60 PLN.

INFORMACJA

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce iż KASA w siedzibie przedsiębiorstwa została zlikwidowana. Prosimy o regulowanie należności przelewami elektronicznymi w banku lub na poczcie.

Informujemy, że prowizja za opłaty faktur gotówką w Banku Pekao SA wynosi 0,15% kwoty wpłaty, minimum 5 zł.

Zachęcamy do kontaktu:

Tel. 85 711 27 53    

Adresy e-mail:

obslugaklienta@mpwik.sokolka.com

sekretariat@mpwik.sokolka.com

Komunikaty

Zmiana cen i stawek opłat

      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w dniu 17.06.2024r. Dyrektor Regionalnego Zarządu...
20 czerwiec 2024
Więcej...

Wymiana wodomierzy

      MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że od dnia 05 lutego 2021 r. na terenie gminy Sokółka, będzie prowadzona planowana bezpłatna wymiana...
10 luty 2021
Więcej...

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

    Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19...
16 marzec 2020
Więcej...

E-faktura

           Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce przechodzi obecnie bardzo istotny proces optymalizacji i...
27 grudzień 2019
Więcej...

Dzień Wody połączony z Dniami Sokółki

    W związku z niedawno obchodzonym Światowym Dniem Wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce wraz z Burmistrz...
20 marzec 2018
Więcej...

Światowy Dzień Wody

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone...
16 marzec 2018
Więcej...

Możliwość podłączenia

        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej...
25 sierpień 2015
Więcej...

Informacja o jakości wody

       Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że na dzień 15.05.2015r. woda na terenie gminy Sokółka...
20 maj 2015
Więcej...

      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w dniu 17.06.2024r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, decyzją B.RZT.70.46.2024 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka na okres 3 lat.

W związku z powyższym od dnia 28.06.2024 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

(od 28.06.2024 do 27.06.2025)

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

(od 28.06.2025 do 27.06.2026)

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

(28.06.2026 do 27.06.2027)

1

Grupa 1

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,75

5,01

5,04

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

8,27

8,92

8,94

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

9,37

9,90

9,84

2

Grupa 2

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,75

5,01

5,04

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

12,17

12,82

12,84

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

9,37

9,90

9,84

3

Grupa 3

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,75

5,01

5,04

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

6,60

7,21

7,20

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

7,77

8,27

8,17

4

Grupa 4

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,75

5,01

5,04

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

7,90

8,51

8,50

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

7,77

8,27

8,17

5

Grupa 5

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,85

5,11

5,14

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

8,27

8,92

8,94

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

9,37

9,90

9,84

6

Grupa 6

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,85

5,11

5,14

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

12,17

12,82

12,84

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

9,37

9,90

9,84

7

Grupa 7

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,85

5,11

5,14

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

6,60

7,21

7,20

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

7,77

8,27

8,17

8

Grupa 8

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,85

5,11

5,14

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

7,90

8,51

8,50

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

7,77

8,27

8,17

9

Grupa 9

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,75

5,01

5,04

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

7,07

7,72

7,69

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

5,79

6,38

6,41

10

Grupa 10

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,75

5,01

5,04

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

2,97

2,95

2,98

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,78

9,48

9,24

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

2,78

2,71

2,59

11

Grupa 11

cena za 1 m3 wody (zł/m3)

4,85

5,11

5,14

stawka opłaty abonamentowej woda (zł/odb./m-c)

7,90

8,51

8,50

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (zł/m3)

-

-

-

stawka opłaty abonamentowej ścieki (zł/odb./m-c)

-

-

-

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. 8%).

 

1.     W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – Odbiorcy usług pobierający wodę na cele zaopatrzenia w wodę ludności; u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący e-fakturę.

Grupa 2 – Odbiorcy usług pobierający wodę na cele zaopatrzenia w wodę ludności; u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 3 - Odbiorcy usług pobierający wodę na cele zaopatrzenia w wodę ludności; u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący e-fakturę.

Grupa 4 - Odbiorcy usług pobierający wodę na cele zaopatrzenia w wodę ludności; u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 5 - Pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na inne niż zaopatrzenie w wodę ludności cele, u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący e-fakturę.

Grupa 6 - Pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na inne niż zaopatrzenie w wodę ludności cele, u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 7 - Pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na inne niż zaopatrzenie w wodę ludności cele, u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący e-fakturę.

Grupa 8 - Pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na inne niż zaopatrzenie w wodę ludności cele, u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 9 - Odbiorcy usług korzystający z lokali w budynku wielolokalowym rozliczani na podstawie umowy o której mowa w art. 6 punkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Grupa 10 - Odbiorcy usług nieposiadający wodomierza, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Grupa 11 - Odbiorcy pobierający wodę na cele, o których mowa w art. 22 Ustawy.

 

 2.       W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – Odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych; u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący e-fakturę.

Grupa 2 – Odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa z budynków                       mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych; u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 3 - Odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych; u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący e-fakturę.

Grupa 4 - Odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych; u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 5 - Pozostali odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa  inne niż z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych, u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący e-fakturę.

Grupa 6 - Pozostali odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa  inne niż z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych, u których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 7 - Pozostali odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa  inne niż z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych, u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący e-fakturę.

Grupa 8 - Pozostali odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa  inne niż z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych, u których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące otrzymujący fakturę w formie papierowej.

Grupa 9 - Odbiorcy usług korzystający z lokali w budynku wielolokalowym rozliczani na podstawie umowy o której mowa w art. 6 punkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Grupa 10- Odbiorcy usług nieposiadający wodomierza, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

           Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce przechodzi obecnie bardzo istotny proces optymalizacji i restrukturyzacji wewnętrznej, a przez to maksymalizacji efektywności ekonomicznej całego przedsiębiorstwa m.in. poprzez wymianę tradycyjnych wodomierzy na wodomierze z możliwością zdalnego odczytu zużycia wody. Kolejnym krokiem jest optymalizacja obszaru rozliczeń faktur w oparciu o najlepsze praktyki światowe.

         Mając powyższe na uwadze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, uprzejmie informuje iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) zamierza wprowadzić do systemu rozliczeń, jako udogodnienie dla naszych klientów usługę wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Dotyczy to również faktur korygujących oraz duplikatów faktur, wezwań do zapłaty, not księgowych, a także not odsetkowych. W obecnym porządku prawnym faktura w formie elektronicznej jest odpowiednikiem faktury papierowej i posiada zgodnie z ustawą taką samą moc prawną, jak dokument w formie papierowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce wystawiając i przesyłając faktury w formie elektronicznej gwarantuje  autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. Formatem faktury w formie elektronicznej jest format PDF (Portable Document Format) do podglądu którego służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader”.

          Usługa jest bezpłatna i zostanie wprowadzona po uzyskaniu odpowiedniej ilości oświadczeń od naszych klientów o czym zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem. Jeżeli akceptują Państwo wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia i złożenie go w siedzibie przedsiębiorstwa bądź przesłanie pocztą.

OŚWIADCZENIE

Zmiana adresu do e-faktury

Rezygnacja z e-faktury

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów. Brak dostępu do wody pitnej to także śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse życiowe kobiet i dziewczynek, które zgodnie z tradycją mają za zadanie dbać o rodzinę i dom, więc spędzają długie godziny na wędrówkach do studni. Są to godziny, które mogłyby poświęcić nauce lub pracy zarobkowej i wyrwać się z nędzy.

To wszystko brzmi bardzo egzotycznie. Żar lejący się z nieba, kobiety dźwigające ciężkie baniaki, nauka w szkole jako jedna z opcji, a nie podstawowy dziecięcy obowiązek… Historia jak z innego świata. Dlaczego zatem my, Polacy i Polki, mielibyśmy martwić się o wodę? Co nas to obchodzi?

Po pierwsze, jako mieszkańcy i mieszkanki bogatszej, sytej części Ziemi jesteśmy do tego moralnie zobowiązani. Zwłaszcza że to nasze postępowanie w dużej mierze przyczynia się do wyczerpywania się zasobów wodnych w krajach Globalnego Południa. Jak to możliwe?

Dobrą ilustracją tej zależności jest przypadek leżącego na pograniczu Uzbekistanu i Kazachstanu Jeziora Aralskiego, które wyschło* wskutek rabunkowej gospodarki wodnej przy uprawie bawełny. Z bawełny, która „wypiła” Jezioro Aralskie, uszyto tiszerty, spódnice i spodnie – dla nas. Trafiły do sklepów i szaf w naszej części świata. Moda zmienia się błyskawicznie, drugi raz nie pokażemy się na imprezie w tej samej sukience, a poza tym miło wyskoczyć od czasu do czasu na zakupy do centrum handlowego, prawda? Brzmi niewinnie, tymczasem aby uszyć jedną parę spodni, potrzeba około pół kilograma surowej bawełny – a aby taką jej ilość wyprodukować, należy zużyć niemal 15 tysięcy litrów wody!

Przykład bawełny uzmysławia, że jeżeli chcemy oszczędzać wodę, najważniejsza nie jest  długość kąpieli czy częstotliwość prania**, ale wybory jakich dokonujemy na zakupach. Każdy produkt ma swój „ślad wodny”, ponieważ jego powstanie wiązało się ze zużyciem wody. Oczywiście, „ślady wodne” poszczególnych produktów znacznie się od siebie różnią. Świadomy konsument i świadoma konsumentka wybiorą np. herbatę zamiast kawy, sałatkę z warzyw zamiast kotleta, spódnicę z lnu, a nie z bawełny (albo po prostu przemyślą sprawę i zrezygnują z kolejnego zakupu).

Po drugie, sytuacja Polski wcale nie jest wesoła. Jesteśmy dumni z naszych rzek, mokradeł i imponujących jezior, które chcielibyśmy ogłosić jednym z siedmiu nowych cudów świata. Jednak polskie zasoby naturalne są skromne, porównywalne z zasobami Egiptu. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki czy południowej i środkowej Azji. Według prognoz analityków Egipt gotowy jest wypowiedzieć wojnę Etiopii, która planuje budowę tamy na Nilu – zdaje więc sobie doskonale sprawę, jak ważnym, strategicznym zasobem jest słodka woda. My, mając ją na co dzień na wyciągniecie ręki – wystarczy przecież odkręcić kran – bardzo rzadko zastanawiamy się nad konsekwencjami jej niedoboru. 

Nieczęsto myślimy też o jakości wody. Wykorzystaną w naszych domach wodę coraz trudniej jest oczyszczać. Dlaczego? Paradoksalnie, przyczyną jest troska o zdrowie i higienę – bombardowani reklamami detergentów i kosmetyków stosujemy ich coraz więcej. Choć Polacy deklarują, że nie nadużywają środków chemicznych przy sprzątaniu, zmywaniu czy praniu, to polski rynek detergentów wciąż rośnie, a Polska była jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie wydatki na detergenty na mieszkańca nie zmniejszyły się w 2010 roku w wyniku spowolnienia gospodarczego. Zapominamy, że woda, która wraz z detergentami odpływa do kanalizacji, kiedyś do nas wróci. Wybierajmy zatem mniej szkodliwe produkty czyszczące, np. bez fosforanów. Idąc do łazienki, pamiętajmy, że oczyszczalnia ścieków to nasz sprzymierzeniec – ułatwiajmy jej pracę!

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Niech nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

Na podstawie opracowania: Ewa Kamińska-Bużałek

źródło: www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-wody/ 

        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce.

       Szczegółowe informacje związane z wykonaniem podłączenia do sieci wodociągowej udzielane są w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Targowej 15 w Sokółce, w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

 

                                                                 Dyrektor MPWiK Sp. z o.o. 

                                                                        

Więcej artykułów…

 1. Zmiana godzin pracy kasy
 2. UWAGA
 3. Zmiana numeru telefonu
 4. Informacja o obowiązku podpisania umowy.
 5. Kontrola kanałów sanitarnych
 6. Zapytanie ofertowe 1/ZO/PROW/2020 "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”

Strona 1 z 3

PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
poniedziałek–piątek w godz.: 7:00 –15:00
sobota w godz. 9:00 –14:00

E-faktura

Przedsiębiorstwo przypomina, że istnieje możliwość zmiany sposobu doręczania faktur z tradycyjnej faktury papierowej na fakturę w wersji elektronicznej, tzw. e-fakturę.  W przypadku chęci przejścia na e-fakturę należy złożyć pisemną zgodę (druk dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz w Dziale Obsługi Klienta).

Dane firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Targowa 15
16-100 Sokółka
NIP: 545-000-06-75
REGON: 050214127
Kapitał: 27 726 400 PLN

Pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Sokółce., 16 – 100 Sokółka ul. Targowa 15 które reprezentuje Tomasz Breńko, Prezes
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo: Rafał Żurawski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z działalnością przedsiębiorstwa, realizacji wniosku/usługi, umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/usługi, umowy.   
5)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
6)    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7)    posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8)    istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.